Hybridní fotovoltaická elektrárna

Síťová fotovoltaická elektrárna s akumulací přebytečné el. energie do baterií (hybridní)

Je-li vyrobené elektrické energie více, než můžeme spotřebovat, odtekla by bez užitku do distribuční sítě.

  • Zařízení Smartmeter odtékající energii zachytí, dá informaci střídači a nevyužitou energií jsou následně nabíjeny baterie.
  • Při poklesu dodávky elektrické energie z fotovoltaických panelů (po západu slunce) nebo je-li spotřeba zapnutých el. zařízení vyšší než výroba z FV panelů, je energie akumulovaná v bateriích čerpána zpět střídačem a pokrývá tak např. noční spotřebu domu.
  • Ze střídače s baterií je také vyvedena jedna zásuvka, která může posloužit při výpadku sítě k nouzovému napájení potřebného spotřebiče, např. notebooku.

Energii pro výrobu elektrické energie můžete čerpat ze slunce a zdarma. Váš elektroměr se ihned začne ,,točit“ pomaleji. A na Vašich fakturách od energetických společností budou podstatně nižší částky.

Maximálního využití sluneční energie docílíme jednoduchým přenosem sluneční energie do Vaší domácnosti. Pokud nespotřebujete veškerou vyrobenou energii, uložíte si vzniklé přebytky do baterií a využijete ji později.

Jednou z nevýhod domácích solárních elektráren je časový rozdíl mezi výrobou elektřiny a její spotřebou. Hybridní fotovoltaická elektrárna je typem solárního systému doplněného o baterie, které akumulují vyrobenou elektřinu, která je následně používána například k ohřevu teplé vody. Investice do hybridní fotovoltaické elektrárny proto patří ke spolehlivému a dlouhodobému řešení zejména co se týče úspory energií a s tím spojené návratnosti celé investice. U nás v Tri energo Vám poradíme s veškerou dokumentací, výběrem, umístěním i montáží hybridního fotovoltaického systému.

Kontaktujte nás pro bližší informace

Telefon: +420 730 157 367
E-mail:
info@trienergo.cz

Naše práce