Montáž fotovoltaických panelů na střechu

Montáž solárních panelů na střechy budov se realizuje vždy s ohledem na typ konkrétní střechy. V úvahu je nutné vzít sklon střechy, její orientaci, únosnost a také povětrnostní podmínky v oblasti dané budovy.

Nejčastějším případem montáže solárních panelů jsou sedlové střechy rodinných domů. Pro vyšší efektivitu se panely umisťují na tu část střechy nebo valby, která směřuje k jihu (případně jihovýchodu či jihozápadu). V případě montáže solárních panelů na západní nebo východní stranu střechy lze panely přizvednout směrem k jihu, aby jejich výnosnost byla vyšší. Toto řešení však není příliš estetické.

Pokud má sedlová střecha sklon do 15°, lze fotovoltaické panely instalovat současně se střešní krytinou bez potřeby dalších speciálních konstrukcí. V případě nižšího sklonu než 15°je nutné panely přizvednout, neboť by ztratily svoji samočistící schopnost. Jestliže jsou panely nainstalovány jinak než rovnoběžně se střešní krytinou, vzniká tím překážka, do které se může opírat vítr. Pak může docházet k nadměrnému zatížení nejenom panelů, ale i samotné střešní konstrukce. Ve většině případů je nejjednodušším, nejvýhodnějším a nejbezpečnějším řešením nainstalovat solární panely nad střešní krytinu a rovnoběžně s ní.

V případě plochých střech, které jsou typické pro administrativní budovy, panelové či bytové domy, lze fotovoltaické panely umístit přímo na střechu vodorovně, což skýtá své výhody i nevýhody. V případě silnějšího větru nebudou silnými nápory namáhány panely ani střešní konstrukce. Na druhou stranu z důvodu nulového sklonu panely ztrácejí samočistící schopnost, a tak je nutné zajistit jejich pravidelnou údržbu. Rovněž je zde patrný úbytek účinnosti. Oproti panelům instalovaným v optimálním sklonu, tj. 35° mají „rovné“ panely až o 15 % nižší výnosnost.

Rozhodli jste se pro instalaci solárních panelů či fotovoltaických panelů na vaši střechu?

Hledáte vhodnou firmu, která by montáž solárních panelů provedla s co nejmenšími zásahy a za rozumnou cenu?

V takovém případě neváhejte a kontaktujte naše centrum. Domluvíme se na schůzce přímo u vás, abychom mohli společně vybrat to nejvhodnější řešení právě pro vaši střechu vzhledem k použité krytině, ale hlavně vzhledem ke sklonu a orientaci střechy. Solární i fotovoltaické panely montujeme i na rovné střechy. Doporučíme vám i vhodný počet panelů na základě vašich požadavků na vytápění a ohřev vody. Poradíme vám i v případě, že máte rodinný dům s bazénem. Montáž panelů na střechu klasického rodinného nám zabere přibližně 3 pracovní dny.

Součástí našich služeb je i čištění panelů, zpravidla 1x ročně. Ani v zimně se o ně nemusíte bát, díky dobrému sklonu z nich není potřeba odklízet sněhovou pokrývku.