Fotovoltaické systémy

Zajistíme vyřízení dotace a celkovou realizaci fotovoltaického systému na klíč. Za rok jsme postavili elektrárny o celkovém výkonu 350 kWp a našim klientům vyřídili na dotacích více jak 10 mil. Kč.

Fotovoltaické systémy bez akumulace

Fotovoltaické systémy s akumulací do vody

Hybridní Fotovoltaické systémy

Fotovoltaické systémy bez akumulace

Střídač přeměňuje stejnosměrnou elektrickou energii z fotovoltaických panelů na střídavou elektrickou energii sítě. Vyrobená energie je spotřebovávána spuštěnými spotřebiči v domě.

Je-li vyrobené elektrické energie více, než můžeme spotřebovat, odtéká do distribuční stě.

Fotovoltaické systémy s akumulací do vody

Střídač přeměňuje stejnosměrnou elektrickou energii z fotovoltaických panelů na střídavou elektrickou energii sítě. Vyrobená energie je spotřebovávána spuštěnými spotřebiči v domě.

Hybridní Fotovoltaické systémy

Střídač přeměňuje stejnosměrnou elektrickou energii z fotovoltaických panelů na střídavou elektrickou energii sítě. Vyrobená energie je spotřebovávána spuštěnými spotřebiči v domě.