Tepelná čerpadla IVT

Tepelná čerpadla čerpají energii z venkovního prostředí a přenáší ji do vnitřního prostoru Vašeho domu či firmy. Mají nízkou spotřebu a hlavně jsou ekologické. Nabízíme instalaci na klíč.

 

Tepelná čerpadla připravená pro propojení s FV

Technická řešení s akumulací teplé vody, topné vody a případně i chladicí vody
Regulace přizpůsobená pro komunikaci s FV

 

Montážní a servisní firmy plošně v celé ČR

Rychlý servis a technická podpora s krátkým dojezdem

 

Sortiment dalších značek tepelných čerpadel

– HELIOTHERM vzduch/voda – tepelná čerpadla s mimořádně nízkou hlučností
– ECOGEO země/voda – tepelná čerpadla pro topení a chlazení s využitím odpadního tepla.

Tepelná čerpadla připravená pro propojení s FV

Funkční propojení IVT AIR X a fotovoltaické systémy

Jednoduché řízení tepelného čerpadla

Bezpotenciálový vstup pro regulátor FV
Při přebytku elektřiny zvýšení teploty vody v zásobníku teplé vody a v akumulátoru tepla pro topný systém

Pokročilé řízení

Propojení přes EMS bus (dostupné v průběhu roku 2021)
Tepelné čerpadlo přizpůsobuje příkon (výkon) aktuálnímu množství přebytků elektřiny z FV
V létě chladí pouze když je elektřina z FV (volitelné)

Zásobník teplé vody

Kombinovaný zásobník ohřívaný tepelným čerpadlem s elektrickou patronou 230 V, napájenou a řízenou pouze z FV

Akumulátor topné vody

Přehříván nebo podchlazen tepelným čerpadlem na základě pokynu z regulátoru FV