Využijte dotace Nová zelená úsporám

Pro naše zákazníky zařídíme kompletní administrativu žádosti o dotaci od návrhu řešení, zpracování odborného posudku a projektové dokumetace, podání žádosti až do vyplacení dotace na Váš účet. Zajistíme i veškerou komunikaci se SFŽP.

V rámci severní Moravy je dotace NZÚ zvýhodněná o 10%.

Výše dotací se liší dle typu systému následovně:

Typ systému Výše podpory [Kč]
C.3.1 Solární termický systém na přípravu teplé vody 40 000
C.3.2 Solární termický systém na přípravu teplé vody a přitápění 55 000
C.3.3 FV systém pro přípravu teplé vody s přímým ohřevem 40 000
C.3.4 FV systém bez akumulace elektrické energie s tepelným využitím přebytků a celkovým využitelným
ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1
60 000
C.3.5 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 1 700 kWh.rok-1 75 000
C.3.6 FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 3 000 kWh.rok-1 105 000
C.3.7 Solární FV systém s akumulací elektrické energie a celkovým využitelným ziskem ≥ 4 000 kWh.rok-1 155 000

Obvyklý průběh vyřízení dotace a realizace je následující:

Soutěž

V případě dotazů nás kontaktujte. Rádi Vám pomůžeme.