Přeskočit na hlavní obsah

Dotace pro firmy

FIRMY: RES 1/2024 a RES 2/2024

 

Modernizační fond SFŽP RES+

 

Zobrazit více   To mě zajímá

Výzva RES+ č. 1/2024 - FV elektrárny
10 kW – 5 MW s vlastní spotřebou

 

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 - 31. 10. 2024
Alokace: 3 000 000 000 Kč

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem nad 50 kW (na katastrálním území Prahy nad 10 kW) a do 5 MWp (včetně) s vlastní spotřebou vyrobené elektřiny.

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody

Kdo může žádat:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
   

Výše příspěvku:

 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu

Výzva RES+ č. 2/2024 – FV elektrárny
s výkonem nad 1 MWp

 

Příjem žádostí: 15. 5. 2024 – 10. 9. 2024
Alokace: 4 000 000 000 Kč

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren s výkonem nad 1 MWp.

Podporovány jsou:

 • Samostatné projekty FVE s jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy.
 • Sdružené projekty FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo
  přenosové soustavy. Instalovaný výkon sdruženého projektu je dán součtem instalovaných výkonů jednotlivých dílčích
  FVE.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
 • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.

Kdo může žádat:

 • Stávající nebo budoucí držitelé licence pro podnikání v energetických odvětvích (výroba elektřiny)
   

Výše příspěvku:

 • Max. 50 % z celkových výdajů projektu