Přeskočit na hlavní obsah

Smart home energy

Smart Home Energy Management je určený pro efektivní využití přebytků elektrické energie z fotovoltaických elektráren pro vlastní spotřebu v domácnostech. Systém zvyšuje efektivitu fotovoltaické elektrárny a snižuje dobu jeho ekonomické návratnosti.

Hlavní benefity systému Smart home energy

Automatizované řízení energie v domácnosti

Až 20% úspora nákladů ročně

Monitoring v mobilní aplikaci a na webu

Vzdálený servis dodavatelem řešení

Řízení energie v domácnosti

 • Ohřev teplé vody
 • Elektrické topné rohože a žebříky
 • Spínání elektrického / plynového kotle
 • Tepelná čerpadla a klimatizace
 • Rekuperace vzduchu

Výhody systému k fotovoltaice

 • Předpověď denní vyrobené fotovoltaické energie a nadvýroby
 • Při nadvýrobě energie je přebytek využíván před plným nabitím baterie
 • Funkce zamezení prodeje elektřiny při záporných spotových cenách
 • Jednodušší instalace, zařízení jsou zapojena běžně
 • Využití i pro zařízení jednofázové a s malým příkonem
 • Systém nadměrně neopotřebovává baterii
 • Plně funkční i pro instalace se zakázaným přetokem
 • Vzdálený dohled, řízení a vyhodnocení
 • Systém je plně autonomní

Náhled do správy systému