Přeskočit na hlavní obsah

Fotovoltaická elektrárna pro bytové domy

Pro vlastníky a SVJ

Snižte náklady za energii na společný provoz a provoz bytových jednotek. Získejte dotaci Nová zelená úsporám a efektivně investujte do fotovoltaiky pro váš bytový dům.

Výhody fotovoltaiky pro bytové domy v 2023

Až 40 %

nákladů za energii

Až 50 %

dotace NZÚ

Zvýšení hodnoty

domu a bytů

Záložní zdroj

v případě výpadků sítě


Dlouholetý a ověřený
dodavatel fotovoltaiky

2012

na trhu po celé ČR

800+

realizovaných fotovoltaických elektráren

40+

odborníků
na fotovoltaiku
od A do Z

+

člen CAFT,
člen ČEFAS,
certifikace TIČR

👍

Sledujte naše reference na internetu a fórech


Fotovoltaika v bytovém domě

Schéma využití fotovoltaiky pro bytový dům


Dotace pro bytové domy na fotovoltaické elektrárny

Nárok na dotaci Nová zelená úsporám mají bytové domy s využitím elektrické energie z fotovoltaiky pro využití v společných prostorech bytového domu a v bytových jedotkách, pro ohřev teplé vody a pro nabíjení elektromobilů.

Výše dotace se odvíjí dle instalované fotovoltaické elektrárny pro bytový dům dle kWp panelů, kWh baterie a připojené byty. Konkrétně:

  • 15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
  • 10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
  • 10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
  • Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Náš postup realizace fotovoltaické elektrárny

1

Kontaktujeme vás

Z pravidla ten samý nebo následující pracovní den, po obdržení vaší poptávky, vás telefonicky kontaktuje naše kontaktní centrum a dohodne s vámi další kroky směrem k budoucí realizaci fotovoltaické elektrárny u vás doma.

2

Navštívíme vás

Obvykle do jednoho týdne vás navštíví náš obchodně-technický poradce v místě budoucí instalace. Ověří stav vaší nemovitosti, zeptá se na spotřebu elektřiny a zjistí další vaše potřeby pro vypracování návrhu fotovoltaické elektrárny.

3

Připravíme vám nabídku

Do druhého dne až jednoho týdne vám pošleme a představíme návrh pro váš dům včetně cenové nabídky a termínu dodání fotovoltaické elektrárny. Nedílnou součástí naší nabídky je i ověření dotace, přehled záruk a odhad návratnosti. 

4

Pošleme vám smlouvu k podpisu

Na základě vaší výzvy připravíme obratem smluvní dokumentaci včetně všeobecných obchodních podmínek k elektronickému podpisu na dálku. Ihned po podpisu a úhradě první zálohové faktury realizujeme první kroky k nové fotovoltaické elektrárně.

5

Vypracujeme vám projekt

Následně dochází k předání na realizační oddělení. V tomto kroku vytvoříme projektovou dokumentaci fotovoltaické elektrárny, vyřídíme smlouvu o připojení s provozovatelem distribuční sítě a podnikneme první kroky k získání dotace. 

6

Namontujeme vám fotovoltaiku

Jakmile dojde k potvrzení dokumentů od 3. stran návštíví vás náš montážní tým s fotovoltaickými komponenty a obvykle do 3 dnů udělají vše potřebné. Poslední den vám představí funkčnost fotovoltaiky u vás doma a snadnost ovládání.

7

Provedeme revizi fotovoltaiky

Po dokončení instalačních prací vás navštíví revizní technik, který ověří správnost zapojení fotovoltaické elektrárny a její funkčnost. Po dokončení těchto úkonů vám předá potřebné dokumenty pro provozovatele distribuční sítě.

8

Podáváme žádost o připojení do sítě

Pro kontrolu správného napojení fotovoltaické elektrárny do distribuční sítě vás dodatečně navštíví její technik, ověří funkčnost fotovoltaiky a připojí vás do sítě. Tímto krokem můžete začít vyrábět elektřinu a spořit tak náklady za energie.

9

Požádáme o vyplacení dotace

Díky potvrzení o připojení do sítě, doplníme potřebné dokumenty pro vyplacení dotace z programu Nová Zelená Úsporám ze Státního Fondu Životního Prostředí. Po zpracování dokumentů úředníky dochází k výplatě dotace na váš účet.

10

Pomůžeme vám se servisem

Pokud budete potřebovat pomoc s novou fotovoltaickou elektrárnou, dokážeme vyřešit většinu případných maličkostí na dálku, díky naší telefonní lince a dohledu online. Jestliže bude nutné, přijedeme zkontrolovat vaší fotovoltaiku osobně.

Nejčastější dotazy na téma fotovoltaika

Fotovoltaická elektrárna je systém, který vyrábí elektrickou energii pro vaši domácnost se slunečního záření. Fotovoltaické panely na střeše vašeho domu výrábí stejnosměrný proud, který fotovoltaický střídač přeměňuje na střídavý proud a dál zpřístupňuje elektrickým zásuvkám po celé domácnosti. Pokud fotovoltaická elektrárna nevyrábí dostatek potřebné elektřiny pro spotřebiče, dochází k čerpání této energie ze sítě distributora. Nejčastěji k tomu nastává v noci a zvětší části v zimě.

Žádný. Slova fotovoltaická a solární jsou synonyma. Někdy dochází i k označování sluneční elektrárna.

Fotovoltaická elektrárna se nejčasti skládá 3 základních prvků a 1 volitelného. Nejčastěji se jedná o fotovoltaické panely na střeše, a fotovoltaický střídač s fotovoltaickou baterií v domě. Volitelnou položkou bývá nabíjecí stanice pro elektromobily, umístěná v garáži nebo na sloupku či zdi venku.

Fotovoltaická elektrárna využívá fotovoltaického jevu v přeměně slunečního záření na ekelektrickou energii. Nejvíce energie výrábí přes den v létě, kdy je slunce nejblíže. V průběhu rána a večera nedochází , k tak vysoké výrobě jako přes den, a v noci se dokonce blíží téměř k nule. 

Cena fotovoltaické elektrárny závisí na potřebném výkonu a spotřebě elektřiny v domě. Nejčastěji se pohybuje cena fotovoltaické elektrárny pro průměrný rodinný nebo bytový v ČR mezi 350 000 až 450 000 Kč včetně DPH. Většina zájemců o fotovoltaiku využívá i možnost dotace z programu Nová Zelená Úsporám.

Stejně jako v případě ceny záleží na více parametrech. Nejčastěji však návratnost této investice vychází na 5-12 let.

Roční úspora na nákladech za elektřinu může být až 80 %. Záleží tak na spotřebě domácnosti a ceně energie z distribuční sítě.

V zimě vzhledem ke kratší denní a delší noční době dochází k poklesu vyrobené energie. Zejména v noci se výkon elektrické energie blíží nule. Avšak v některých případech dochází k soběstačnosti pomocí fotovoltaické elektrárny až 9 měsíců v roce.

Životnost fotovoltaické elektrárny se odhaduje na několik desítek let, přičemž vybraní výrobci fotovoltaických panelů garantují 85% výkon panelů po 25 a i více letech v záručních podmínkách. 

Dotace na fotovoltaiku je možné získat z dotačního programu Nová Zelená Úsporám. Na začátku roku 2023 je možné získat dotace až 225 000 Kč . Dále v tomto období je možné získat kombinační bonus 10000 Kč při žádosti zároveň i na realizaci nabíjecí stanice pro elektromobily ve výši 30 000 Kč.