Přeskočit na hlavní obsah

Dotace pro obce

OBCE: RES 3/2024 a RES 4/2024

 

Výzva Modernizační fond SFŽP RES+

 

Zobrazit více   To mě zajímá

Výzva RES+ č. 3/2024 – FV elektrárny
na veřejných budovách pro malé obce

 

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
Alokace: 1 000 000 000 Kč

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou:

 • Projekty FVE s jedním nebo více předávacími místy do distribuční nebo přenosové soustavy instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků (např. pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu atp.) vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

 • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny
 • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově
  instalovanými FVE.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie, projektová
  příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Kdo může žádat:

 • Obce na území ČR s maximálním počtem obyvatel 3000 k 1. 1. 2023 dle údajů Českého statistického úřadu.
   

Výše příspěvku:

 • Max. 75 % z celkových výdajů projektu

Výzva RES+ č. 4/2024 – FV elektrárny
na budovách a další infrastruktuře

 

Příjem žádostí: 1. 3. 2024 – 31. 10. 2024
Alokace: 1 000 000 000 Kč

Na co můžete získat dotaci:

Instalace nových fotovoltaických elektráren s instalovaným výkonem do 1 MWp na jedno předávací místo do distribuční nebo přenosové soustavy.

Podporovány jsou:

 • Sdružené projekty výstavby FVE, které zahrnují více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do distribuční nebo přenosové soustavy umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. na území hlavního města Prahy na objektech či pozemcích žadatele a/nebo na objektech či pozemcích vlastněných organizacemi zřízenými či vlastněnými žadatelem.

  V případě, že je žadatelem společnost zřízená nebo vlastněná obcí či krajem, je možné FVE instalovat i na objekty a pozemky vlastněné obcí, resp. krajem za předpokladu, že se nacházejí ve stejné obci nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí, příp. pouze na území hlavního města Prahy.

Kdo může žádat:

 • kraje
 • obce
 • samosprávné městské obvody a městské části
 • církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby
 • příspěvkové organizace, právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnost zřizované nebo vlastněné výše uvedenými oprávněnými žadateli
   

Výše příspěvku:

 • max. 45 % na instalaci FVE
 • max. 30 % na bateriovou akumulaci, elektrolyzér a další investice