Přeskočit na hlavní obsah

Veřejný sektor

Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

 

Dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenství

 

Zobrazit více   To mě zajímá

Oprávnění žadatelé

  • Obce, dobrovolné svazky obcí, kraje
  • Městské části hlavního města Praha
  • Příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky
  • Veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce a organizace, obchodní společnosti vlastněné veřejným subjektem
  • Školy a další školská zařízení
  • Nadace, nadační fondy, ústavy, spolky a obecně prospěšné společnosti
  • Církve a náboženské společnosti

Výše dotace

22 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu

15 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému

15 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie

 

Podání žádosti o dotaci

  • Výhradně přes systém AIS SFŽP ČR
  • Žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací

Podmínky dotace